torstai 4. huhtikuuta 2013

Vaihtelevia työtapoja ja -menetelmiä

Kun aloittelimme toista ilmiötämme, kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että yhtenä tavoittena olisi vaihtelevat työtavat ja -menetelmät. Viime syksynä saimme ryhmänä käyttöömme iPadit, ja työtiloissamme on SmartBoardit. Näiden laitteiden yhdistelemisen tuloksena on moni meille sopivimmista työtavoista vakiinnuttanut asemansa, mutta pyrimme toki jatkuvasti löytämään uusia tapoja menetelmiä. Kaikki niistä eivät ole hyviä tai tarkoitukseen sopivia, mutta tämänkin havainto on arvokas. Vaihtelevien menetelmien ja työtapojen avulla estämme ikävän kaavoihin kangistumisen, ja opiskelu säilyy mielekkäänä.

Prezi on tullut meille tutuksi jo viime vuoden kurssien kautta, mutta se on melko vahvasti vakiinnuttanut asemansa yhtenä suosituimmista työtavoistamme. Se toimii Internet-sivuston kautta, mutta siihen liittyvän applikaation voi myös ladata AppStoresta. Prezin avulla voi tehdä ajatuskarttoja erilaisille, visuaalisesti kiinnostaville pohjille. Ajatuskartasta voi tehdä "polun", eli tekstit ja kuvat näkyvät tietyssä järjestyksessä. Tämä mahdollistaa näyttävien esitysten tekemisen esimerkiksi Powerpointin sijaan. Prezissä olevaa ajatuskarttaa voi rakentaa myös yhtä aikaa - Nostelaiset ovat monesti olleet yhtä aikaa rustailemassa omia ajatuksiaan jostain tietystä aiheesta. Erityisesti tämä aspekti on tehnyt Prezistä kätevän menetelmän prosessin kuvaamisen tueksi.

Ylhäällä olevassa kuvassa on edellisen ilmiön lopputuotoksessa käytetty Prezi. Tämä toimii esimerkkinä siitä, miten olemme Preziä käyttäneet. Klikkaa kuvaa päästäksesi tarkastelemaan Preziä yksityiskohtaisemmin!

FlingaSender on SmartBoardiin liittyvä applikaatio. Sillä voi iPadistä tai iPhonesta lähettää jollekin tietylle SmartBoardille tekstiä, valokuvia ja piirroksia. Olemme käyttäneet tätä applikaatiota erityisesti aivoriihen omaisesti. Esimerkiksi edellistä ilmiötämme (arvonanto perheessä) aloitellessamme halusimme ensin pohtia yhdessä, mitä asioita meille tulee mieleen käsitteestä "arvonanto". Tämä sujui FlingaSenderin avulla erinomaisesti, sillä kynnys ajatusten heittelyyn on matala - nehän lähetetään anonyymeina.

Mm. tällainen Flinga syntyi, kun ryhmässämme pidimme aivoriihen toista ilmiötämme aloitettaessa (klikkaa kuvaa suuremmaksi):

Vojo on applikaatio, jonka olemme ottaneet käyttöön vasta toisessa ilmiössämme. Se on aikapolkumainen ohjelma, jossa voi merkitä ylös, mitä (positiivisia) tunteita on tuntenut missäkin vaiheessa päivää ja missä paikoissa. Päivitykseen tulee siis tunnetilat, mahdollinen valokuva, paikka ja siihen liittyvä kartta, päivämäärä ja aika sekä omat muistiinpanot. Negatiivisia tunteita ei pysty kirjaamaan, mutta mikäli esimerkiksi jokin ilmiöön liittyvä ryhmäkerta on ollut todella kehno, on positiiviset tunnetilat voitu jättää kokonaan valitsematta. Vojossa näkyy myös skaala siitä, mitä tunteita olet eniten tuntenut esim. viikon aikana.

Tässä esimerkki yhdestä VOJO-päivityksestä, jonka tein eräällä ilmiöömme liittyvällä ryhmäkerralla (klikkaa kuvaa suuremmaksi):

Dropbox on osoittautunut myöskin käteväksi apuvälineeksi etenkin jaettaessa informaatiota ja tiedostoja ryhmän jäsenten kesken. Dropbox toimii sekä selaimen välityksellä että applikaationa, joten sitä on kätevä käyttää senkin takia. Sinne voi ladata tiedostoja - kuvia, tekstiä, videoita, mitä vain. Sinne voi luoda kansioita, joista voi tehdä joko julkisia tai suljettuja. Esimerkiksi ryhmällämme Nosteella on kansio, jonka sisällön voi nähdä vain Nosteen jäsenet. Siellä jaamme esimerkiksi tapaamistemme pöytäkirjat.

Haiku Deck -applikaatiota olemme käyttäneet hyvin vähän, mutta aloituspaneelissa tämä osoittautui käteväksi. Se on hieman Powerpointia muistuttava ohjelma, jolla voi tehdä esityksiä aiheesta kuin aiheesta. Haiku Deck on kuitenkin mielestämme käyttäjäystävällisempi ja äärimmäisen helppo käyttää. Siinä voi myös etsiä esitykseen kuvia, jotka ovat kaikki tekijänoikeusvapaita, eli vapaasti käytettävissä!

Tässä siis muutamia käyttämistämme työtavoista, -menetelmistä ja apuvälineistä. Niitä on tietenkin myös hurjasti lisää, mutta nämä olivat mielestäni tärkeimmät!

T: Anna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti